W88, Cấp độ càng cao phần thưởng càng lớn tại Vua Câu Cá

W88, Cấp độ càng cao phần thưởng càng lớn tại Vua Câu Cá

W88, Cấp độ càng cao phần thưởng càng lớn tại Vua Câu Cá

Điều kiện và điều khoản tại W88

Chương trình khuyến mãi tại W88 này sẽ được bắt đầu từ 0h0p0s ngày 1/5/2020 -> 23h59p59s ngày 31/5/2020. Nhà cái cá cược W88 cung cấp các trò chơi mới nhất hàng ngày.

W88, Cấp độ càng cao phần thưởng càng lớn tại Vua Câu Cá

Người chơi chỉ tham gia vào những trò chơi nhiều hơn để có thể nâng cấp tài khoản và nhận được xu thưởng như sau:

Cấp độ 1. Kinh nghiệm 0. Thưởng 0 xu.

Cấp độ 2. Kinh nghiệm 500. Thưởng 10 xu.

Cấp độ 3. Kinh nghiệm 1.000. Thưởng 15 xu.

Cấp độ 4. Kinh nghiệm 1.900. Thưởng 20 xu.

Cấp độ 5. Kinh nghiệm 3.000. Thưởng 25 xu.

Cấp độ 6. Kinh nghiệm 4.000. Thưởng 30 xu.

Cấp độ 7. Kinh nghiệm 4.700. Thưởng 35 xu.

Cấp độ 8. Kinh nghiệm 5.700. Thưởng 40 xu.

Cấp độ 9. Kinh nghiệm 6.600. Thưởng 45 xu.

Cấp độ 10. Kinh nghiệm 7.500. Thưởng 50 xu.

Cấp độ 11. Kinh nghiệm 8.500. Thưởng 55 xu.

Cấp độ 12. Kinh nghiệm 9.400. Thưởng 60 xu.

Cấp độ 13. Kinh nghiệm 11.000. Thưởng 65 xu.

Cấp độ 14. Kinh nghiệm 12.000. Thưởng 70 xu.

Cấp độ 15. Kinh nghiệm 13.000. Thưởng 75 xu.

Cấp độ 16. Kinh nghiệm 14.000. Thưởng 80 xu.

Cấp độ 17. Kinh nghiệm 15.000. Thưởng 85 xu.

Cấp độ 18. Kinh nghiệm 16.000. Thưởng 90 xu.

Cấp độ 19. Kinh nghiệm 17.000. Thưởng 95 xu.

Cấp độ 20. Kinh nghiệm 18.000. Thưởng 100 xu.

Cấp độ 21. Kinh nghiệm 19.000. Thưởng 105 xu.

Cấp độ 22. Kinh nghiệm 20.000. Thưởng 110 xu.

Cấp độ 23. Kinh nghiệm 22.000. Thưởng 115 xu.

Cấp độ 24. Kinh nghiệm 24.000. Thưởng 120 xu.

Cấp độ 25. Kinh nghiệm 26.000. Thưởng 125 xu.

Cấp độ 26. Kinh nghiệm 28.000. Thưởng 130 xu.

Cấp độ 27. Kinh nghiệm 30.000. Thưởng 135 xu.

Cấp độ 28. Kinh nghiệm 32.000. Thưởng 140 xu.

Cấp độ 29. Kinh nghiệm 34.000. Thưởng 145 xu.

Cấp độ 30. Kinh nghiệm 36.000. Thưởng 150 xu.

Cấp độ 31. Kinh nghiệm 40.000. Thưởng 155 xu.

Cấp độ 32. Kinh nghiệm 45.000. Thưởng 160 xu.

Cấp độ 33. Kinh nghiệm 50.000. Thưởng 165 xu.

Cấp độ 34. Kinh nghiệm 60.000. Thưởng 170 xu.

Cấp độ 35. Kinh nghiệm 70.000. Thưởng 175 xu.

Cấp độ 36. Kinh nghiệm 80.000. Thưởng 180 xu.

Cấp độ 37. Kinh nghiệm 100.000. Thưởng 185 xu.

Cấp độ 38. Kinh nghiệm 125.000. Thưởng 190 xu.

Cấp độ 39. Kinh nghiệm 150.000. Thưởng 195 xu.

Cấp độ 40. Kinh nghiệm 200.000. Thưởng 200 xu.

Cấp độ 41. Kinh nghiệm 250.000. Thưởng 205 xu.

Cấp độ 42. Kinh nghiệm 300.000. Thưởng 210 xu. Vwin

Cấp độ 43. Kinh nghiệm 350.000. Thưởng 215 xu.

Cấp độ 44. Kinh nghiệm 400.000. Thưởng 220 xu.

Cấp độ 45. Kinh nghiệm 450.000. Thưởng 225 xu.

Cấp độ 46. Kinh nghiệm 500.000. Thưởng 230 xu.

Cấp độ 47. Kinh nghiệm 550.000. Thưởng 235 xu.

Cấp độ 48. Kinh nghiệm 600.000. Thưởng 240 xu.

Cấp độ 49. Kinh nghiệm 650.000. Thưởng 245 xu.

Cấp độ 50. Kinh nghiệm 700.000. Thưởng 250 xu.

Cấp độ 51. Kinh nghiệm 750.000. Thưởng 255 xu.

Cấp độ 52. Kinh nghiệm 800.000. Thưởng 260 xu.

Cấp độ 53. Kinh nghiệm 850.000. Thưởng 265 xu.

Cấp độ 54. Kinh nghiệm 900.000. Thưởng 270 xu.

Cấp độ 55. Kinh nghiệm 950.000. Thưởng 275 xu.

Cấp độ 56. Kinh nghiệm 1.000.000. Thưởng 280 xu.

Cấp độ 57. Kinh nghiệm 1.050.000. Thưởng 285 xu.

Cấp độ 58. Kinh nghiệm 1.100.000. Thưởng 290 xu.

Cấp độ 59. Kinh nghiệm 1.150.000. Thưởng 295 xu.

Cấp độ 60. Kinh nghiệm 1.200.000. Thưởng 300 xu.

Cấp độ 61. Kinh nghiệm 1.300.000. Thưởng 305 xu.

Cấp độ 62. Kinh nghiệm 1.400.000. Thưởng 310 xu.

Cấp độ 63. Kinh nghiệm 1.500.000. Thưởng 315 xu.

Cấp độ 64. Kinh nghiệm 1.600.000. Thưởng 320 xu.

Cấp độ 65. Kinh nghiệm 1.700.000. Thưởng 325 xu.

Cấp độ 66. Kinh nghiệm 1.800.000. Thưởng 330 xu.

Cấp độ 67. Kinh nghiệm 1.900.000. Thưởng 335 xu.

Cấp độ 68. Kinh nghiệm 2.000.000. Thưởng 340 xu.

Cấp độ 69. Kinh nghiệm 2.100.000. Thưởng 345 xu.

Cấp độ 70. Kinh nghiệm 2.250.000. Thưởng 350 xu.

Cấp độ 71. Kinh nghiệm 2.400.000. Thưởng 355 xu.

Cấp độ 72. Kinh nghiệm 2.550.000. Thưởng 360 xu.

Cấp độ 73. Kinh nghiệm 2.700.000. Thưởng 365 xu.

Cấp độ 74. Kinh nghiệm 2.850.000. Thưởng 370 xu.

Cấp độ 75. Kinh nghiệm 3.000.000. Thưởng 375 xu.

Cấp độ 76. Kinh nghiệm 3.150.000. Thưởng 380 xu.

Cấp độ 77. Kinh nghiệm 3.300.000. Thưởng 385 xu.

Cấp độ 78. Kinh nghiệm 3.450.000. Thưởng 390 xu.

Cấp độ 79. Kinh nghiệm 3.600.000. Thưởng 395 xu.

Cấp độ 80. Kinh nghiệm 3.750.000. Thưởng 400 xu.

Người chơi có thể tham gia vào chương trình khuyến mãi nâng cấp tài khoản từ cấp độ 2 đến 80 tại nhà cái W88.

Nhà cái có quyền để dừng chương trình khuyến mãi này vào bất cứ thời gian nào.

Những quy định chung về khuyến mãi của W88 đều được áp dụng.

Chúc các bạn may mắn! 188BET

Đánh giá của bạn